Ajankohtaista

Energiatehokkaan valaistuksen tietopankki ja työkalut

07.10.2015

DECOlight on mukana Motivan VALTTI-projektissa sillä energiatehokkaiden valaistusratkaisujen hankinta on taloudellisesti ja ympäristövaikutusten vähentämisen näkökulmasta järkevää. VALTTI-projekti lisää tietoa energiatehokkaasta valaistuksesta, helpottaa tarjousten vertailua ja edistää uusien valaistusratkaisujen käyttöönottoa.

Projekti taustat

Energiatehokas valaistus ohjausjärjestelmineen on useinmiten käyttökustannuksiltaan kannattava hankinta ja vähentää samalla valaistuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Uuden valaistuksen hankinta parantaa usein myös valaistusolosuhteita, jolla on myönteinen vaikutus työn tuottavuuteen, työturvallisuuteen, viihtyisyyteen ja työergonomiaan.

Tärkeimmät ratkaisut pyrittäessä energiataloudelliseen ja laadukkaaseen valaistusratkaisuun tehdään jo suunnitteluvaiheessa, on kyse sitten uuden rakentamisesta tai olemassa olevan valaistuksen uusinnasta. Tietolähteet energiatehokkaan ja hyvälaatuisen valaistuksen suunnitteluun ovat kuitenkin hajallaan, kuten myös tietolähteet voimassaolevasta lainsäädännöstä ja niiden tulevista muutoksista. Tietolähteiden hajanaisuus vaikeuttaa tiedon löytymistä energiatehokkaiden valaistusratkaisujen suunnitteluperusteista. Lisäksi elohopealamppujen tuonti myyntiin EU:n alueelle päättyy 13.4.2015, jolloin tarve hankkia uusia ratkaisuja käytöstä poistuvien tilalle kasvaa entisestään.

Valaistuksen hankintapäätöksiä varten on olemassa useita erilaisia elinkaarilaskentatyökaluja. Nykyisten työkalujen keskeisin ongelma on se, etteivät ne ole keskenään vertailukelpoisia. Jotta elinkaarikustannuslaskentaa voidaan käyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa ja hankintapäätöksen perusteena, pitää laskennassa käytettyjen lähtöarvojen olla tiedossa ja keskenään yhtenevät tarjousten välillä. VALTTI-projektilla haetaan ratkaisua ja yhteisenkäytännön löytämistä valaistushankinnan päätöksentekoon osallistuville.

Projektin tavoite

Projektissa kootaan hajallaan oleva perustieto energiatehokkaasta valaistuksesta ja valaistuksen ohjausjärjestelmistä Motivan verkkosivuille sekä tiiviiseen helppotajuiseen esitteeseen. Sivustolle kootaan case-esimerkkejä erityisen onnistuneista valaistuksen uusimishankkeista tai poikkeuksellisen energiatehokkaista ratkaisuista. Sivustolla julkaistaan myös yhteisesti laadittu elinkaarilaskentatyökalu sekä sen käyttöä helpottava ohjeistus. Ammattimaisen valaistussuunnittelun tueksi kootaan lista muista lähteistä, joista löytyy ohjeita energiatehokkaan valaistuksen suunnitteluun. Puolueettomana tahona Motivan sivusto on luotettava tietolähde niin ammattilaisille kuin kuluttaja-asiakkaillekin.

Lähde: Valtti-projektin projektisuunnitelma 24.6.2015

Lisätietoja

DECOlight Oy

Valtti-projektin yhteyshenkilö Janne Paulamäki, 040 515 1785, janne(at)decolight.fi

Arkisto