Tietosuojaseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ
 
DECOlight Oy, Satakunnankatu 12, 33100 Tampere, Y-tunnus: 2101990-7, sähköposti: info@decolight.fi
 
 1. REKISTERIASIOITA HOITAA
 
Jaakko Rantanen, puh. 0504422866
 
 1. REKISTERIN NIMI
 
DECOlight Oy:n asiakasrekisteri
 
 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
 
Asiakasrekisteriin tallennettuja nimi ja yhteistietoja käytetään:
 
 • asiakassuhteen ylläpitämiseen,
 • asiakaspalvelutarkoituksiin ja asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten,
 • tilaamiesi tuotteiden toimittamiseksi ja tähän liittyvien maksujen suorittamiseksi,
 • asiakkaan tunnistamiseksi ja lähetysten toimittamiseksi,
 • asiakaspalvelutarkoituksissa, kuten kyselyihisi ja reklamaatioihisin vastaamiseksi,
 • rekisteripitäjän asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen.
 
 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 
DECOlight Oy kerää asiakkaistaan seuraavia tietoja:
 
 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatiotiedot
 • Osoite
 • Tilaus- ja laskutushistoria
 • Markkinointihistoria
 
 1. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
 
DECOlightilla on eräissä tapauksissa velvollisuus säilyttää tietoja pidempään, kuin tämä on yllä mainittujen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeen. Tällaisten tietojen säilyttäminen ja käsittely on välttämätöntä DECOlightia koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Näissä tapauksissa käsittelyn oikeusperuste on DECOlightin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.
 
Niiltä osin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit halutessasi milloin vain kieltää tietojesi käytön markkinointi- tai tiedottamistarkoituksiin ilmoittamalla tästä privacy@decolight.fi tai klikkaamalla suoramarkkinointiviestin lopussa löytyvää linkkiä suoramarkkinoinnin lopettamiseksi.
 
Pyydämme sinulta aina suostumuksesi, jos julkaisemme kuviasi tai videoita sinusta DECOlightin sosiaalisen median sivuilla, lehdessä tai DECOlightin muissa medioissa. Suostumus pyydetään ilmoittautuessasi tapahtumaan, jossa voidaan ottaa kuvia tai videota sinusta. Tällaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sinun antamasi suostumus käsittelyä varten
 
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut antanut tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä.
 
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Jotta voimme käsitellä tilauksesi parhaalla mahdollisella tavalla, tallennamme kaupan kannalta tarpeelliset tiedot kuten puhelinnumerosi, ja välitämme ne muille tilauksesta huolehtiville yrityksille (kuten logstiikasta huolehtiville yrityksille).
 
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mikäli tilaat DECOlightin sähköpostiuutiskirjeet, sähköpostiosoitteesi ja nimesi tallennetaan Mailchimp-sähköpostipalveluun, jonka toimittaja on The Rocket Science Group (USA). Mailchimp-palvelua voidaan käyttää myös tärkeiden DECOlightin toimintaa ja palveluita koskevien tiedotteiden lähettämiseen. Voit lukea Mailchimpin tietosuojaselosteen tästä. https://mailchimp.com/legal/privacy/
 
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kun tiedot ovat tarpeen sinun ja DECOlightin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Asiakkaan on mahdollista pyytää poistaa milloin vain häntä koskevat tiedot, joita emme laillisista syistä johtuen joudu säilyttämään.
 
Lisäksi eräitä henkilötietoja koskee erityisiä säilytysaikoja, jotka voivat olla pidempiä tai lyhyempiä kuin yllä mainittu tietojen säilyttämistä koskeva pääsääntö:
 
 • Lahjakorttien voimassaoloa koskevat tiedot säilytetään lahjakortin voimassaoloajan, korkeintaan kaksi vuotta.
 • DECOlightin kirjanpitotositteiksi tarvitsemat tiedot ostoksista säilytetään kuusi vuotta sen tilivuoden päättymisestä, johon tiedot kohdistuvat
 • Tekemääsi reklamaatiota koskevat tiedot säilytetään 2 vuotta reklamaation käsittelyn päättymisestä.
 • Lähettämäsi sähköpostitiedustelut säilytetään korkeintaan 2 vuotta viimeisimmästä viestiin liittyvästä yhteydenotostasi.
 • Tilauksiasi koskevat tiedot säilytetään maksimissaan 7 vuotta tilauksen tekemisestä.
 
 
 
 
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 
Kielto tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen privacy@decolight.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:
 
DECOlight Oy
Satakunnankatu 12
33100 Tampere
 
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada tietoja käsiteltävistä henkilötiedoista.
 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen privacy@decolight.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:
 
DECOlight Oy
Satakunnankatu 12
33100 Tampere
 
 1. TIEDON OIKAISEMINEN, POISTAMINEN SEKÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN
 
DECOlight oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen, epätarkan tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä DECOlightiin rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
 
Rekisteröidyllä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli eräät tietosuoja-asetuksessa määritellyt vaatimukset täyttyvät.
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu
 
 1. OIKEUS TEHDÄ VALITUS
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on:
 
Tietosuojavaltuutettu
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

TILAA UUTISKIRJEEMME